รายละเอียดการแข่งขัน

10 ก.พ. 2562 เวลา 04.30 น. – 12.00 น.

ที่ Wisdom Valley เขาไม้แก้ว บางละมุง จ. ชลบุรี

February 10th , 2019

at Wisdom Valley, Khao Mai Kaew, Bang Lamung , Chonburi

Agenda

February 10th , 2019

Start & Finish : Wisdom Valley, Khao Mai Kaew, Bang Lamung , Chonburi

04.30 – 05.30 AM

Pick Up Race Pack (Data Cannot Be Changed)

05.40 – 05.50 AM

Warm Up Exercise

05.50 AM

Opening Speech At Starting Point

06.00 AM

Mini Trail (9.69 km.) Starts

06.30 AM

Fun Trail (5.8 km.) Starts

07.00 AM – 12.00 PM

Enjoy Booth Activities

08.00 AM

MTB Male ( 9.69 km.) 12 – 15 Years,

16 – 29 Years Starts

08.30 AM

Award Ceremony For Runner

08.40 AM

MTB Male 30 - 39 Years, 40 - 49 Years Starts

09.20 AM

MTB Male 50 Over, Weight 85 Up Starts

10.00 AM

MTB Female Open ( 9.69 km.) Starts

10.40 AM

MTB Male Open ( 19.38 km.) Starts

11.40 AM

Award Ceremony For Cyclist

12.00 PM

Race Event Closes

ประเภทการแข่งขัน

MOUNTAIN BIKE 9.69 km

Male

12 - 15 years (1 Round)

16 - 29 years (1 Round)

30 - 39 years (1 Round)

40 - 49 years (1 Round)

50+ years (1 Round)

Weight 85 kg+ ( 1 Round)

Open (2 Rounds)

Female

Open (1 Round)

MINI TRAIL 9.69 km

Male

12 - 29 years

30 - 49 years

50+ years

Female

12 - 29 years

30 - 49 years

50+ years

FUN TRAIL 5.8 km

Male 12+ years

Female 12+ years

ประเภทรางวัล

MOUNTAIN BIKE 9.69 km

Male

12 – 15 years ( 1 Round) (1st-3rd)

16 - 29 years (1 Round) (1st-3rd)

30 - 39 years (1 Round) (1st-3rd)

40 - 49 years (1 Round) (1st-3rd)

50+ years (1 Round) (1st-3rd)

Weight 85 kg+ (1 Round) (1st-3rd)

Open (2 Rounds) (1st-3rd)

Female

Open (1 Round) (1st-3rd)

MINI TRAIL 9.69 km

Male

12 - 29 years (1st-3rd)

30-49 years (1st-3rd)

50+ years (1st-3rd)

Female

12 - 29 years (1st-3rd)

30 - 49 years (1st-3rd)

50+ years (1st-3rd)

*All runners and cyclists who complete the race will receive a medal at finish area.

ค่าสมัคร

MOUNTAIN BIKE 9.69 km. (150 cyclists)

Early bird

500.-

( Dec 21st, 2018 - Jan 4th, 2019 )

Regular

700.-

(Jan 5th, 2019 - Jan 20th, 2019 )

MINI TRAIL 9.69 km. (500 runners)

Early bird

500.-

( Dec 21st, 2018 - Jan 4th, 2019 )

Regular

700.-

(Jan 5th, 2019 - Jan 20th, 2019 )

FUN TRAIL 5.8 km (350 runners)

Early bird

350.-

( Dec 21st, 2018 - Jan 4th, 2019 )

Regular

500.-

(Jan 5th, 2019 - Jan 20th, 2019 )

กติกาการแข่งขัน
  1. ใช้การจับเวลา RFID Race Timing Systems สำหรับการแข่งขัน MOUNTAIN BIKE และ MINI TRAIL 9.69 km ทุกรุ่น โดยยึดถือเวลา Finish Time เป็นเกณฑ์ตัดสิน
  2. การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
  3. นักปั่น และนักวิ่งต้องมีอายุตามประเภทกลุ่มอายุที่เข้าแข่งขัน และไม่รับผู้เข้าแข่งขันที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ทุกประเภทการแข่งขัน
  4. การติด BIB สำหรับนักปั่นจะมี BIB คนละ 2 ชุด ต้องติดที่บริเวณด้านหน้าจักรยาน 1 ชุด และบริเวณด้านข้างหรือด้านหลัง 1 ชุด สำหรับนักวิ่งจะต้องติดบริเวณหน้าอกเท่านั้น
  5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี
  6. การเจตนาโกงการแข่งขันทุกกรณี ให้ถือว่าการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขันเป็นโมฆะ ต้องออกจากสนามแข่งขันทันที

หมายเหตุ:

กรณี “BIB พร้อมชิพจับเวลา” ถูกลืม สูญหาย หรือเสียหายก่อนเริ่มการแข่งขัน นักปั่นหรือนักวิ่งจะต้องชำระเงินค่า “BIB พร้อมชิพจับเวลา” ชุดใหม่จำนวน 1,000 บาท

การประท้วง

จะกระทำได้ภายในเวลาหลังเข้าเส้นชัยแล้วไม่เกิน 30 นาที โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น และผู้ประท้วงต้องวางเงินประกันจำนวน 3,000 บาท

คำรับรองของผู้สมัคร (Waiver and Release Statement)

ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงซึ่งข้าพเจ้ามีสภาพสมบูรณ์พร้อมและสามารถแข่งขันประเภทที่ลงสมัครและจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการ โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อน ระหว่างแข่งขันรวมถึงหลังการแข่งขัน อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อผู้จัด และยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนต์เพื่อบันทึกการแข่งขัน และถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ในกรณีที่กิจกรรมนี้ต้องยกเลิกทั้งหมด หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใด สืบเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยใดๆ ทางธรรมชาติหรือการอื่นใดก็ตาม ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่าจะไม่มีการคืนค่าสมัครให้แก่ข้าพเจ้าทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูล

DAI-ICHI KIKAKU (THAILAND) CO., LTD.

6th FI., Shinawatra Tower III, 1010 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900

TEL : 02-949-2700

Fax : 02-949-2777

บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 6 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดี-รังสิต เขต/แขวง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร : 02-949-2700

แฟกซ์ : 02-949-2777

แผนที่การแข่งขัน

แผนที่เส้นทางสำหรับการแข่งขันทั้ง 3 เส้นทาง

ของรางวัล

FUN TRAIL

MINI TRAIL

MOUNTAIN BIKE

อุปกรณ์ที่ได้รับเมื่อสมัคร

Runner Shirt

Cyclist Shirt

ขนาดของไซส์เสื้อ
Free Size รอบอก (นิ้ว) x ความยาว (นิ้ว)
Male 40” x 28”
Female 36” x 26”

หมวก

กระเป๋า

รับชุดอุปกรณ์การแข่งขัน / Race Pack Collection

กรุงเทพฯ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 – 17.00 น.

บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 6 ถ.วิภาวดีรังสิต

โทร.02-949-2700

วันแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 04.30 – 05.30 น. (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล)

สถานที่ Wisdom Valley เขาไม้แก้ว บางละมุง จ.ชลบุรี